Skaft Vägförening

GDPR för Skaft VägföreningAllmänt
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PUL 1998) och gäller för alla EU-länder. GDPR har tagits fram för att skydda medborgarnas rättigheter avseende hantering och spridning av personuppgifter. Avsikten är att alla invånare inom EU ska kunna känna sig trygga med att deras registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt.

Samtycke
Samtycket till registrering av personuppgifter är en av de viktigaste nyheterna i GDPR. För dig som fastighetsägare inom samfälligheten/vägförening är detta däremot inte tillämpbart; i och med att en fastighet och eller tomt överlåts så blir den nya ägaren också automatiskt medlem i vägföreningen som förvaltar de gemensamma vägarna inom Sveduddens tomtområde. Vägföreningen behöver inte inhämta samtycke från en ny fastighetsägare då ett ägande av en fastighet också innebär en del i den gemensamma vägföreningen.

Personuppgiftsansvarig
Den personuppgiftsansvarige bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig för Skaft Vägförening är Styrelsen, som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och skälet till att de behövs.
Styrelsen kan nås via mail till: info@skaftvagforening.se

Registerutdrag
Som medlem i Skaft Vägförening har du rätt att från och med den 25 maj 2018 få information om vilka personuppgifter som lagrats om dig. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person.

Personuppgiftsincident
Om ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar så måste den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen inom 72 timmar. Vid eventuellt dataintrång i någon del av vägföreningens register upprättar vi anmälan för alla våra medlemmar.

Radering
Om det saknas legitima skäl för att behålla personuppgifter registrerade om dig så har du som medlem rätt att få alla personuppgifter som finns lagrade om dig raderade. Som tidigare ägare till en fastighet har du rätt att få dina uppgifter i medlemsregistret raderade, men uppgifter som hänförs till bokföringsregler och redovisningsplikt kan inte raderas.

Mer information
Informationen tillhandahålls genom Styrelsen: info@skaftvagforening.se

Frågor rörande medlemsregistret hanteras av Didi Hellgren som kan nås på Styrelsens mailadress, alternativt på: didihellgren@hotmail.com 0733-56 46 57

Allmän info om GDPR finns på https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/
 
Bilagor:
- GDPR för Skaft Vägförening, PDF (pdf-fil 434,58 kt)

 

 

 

De senaste nyheterna

Protokoll från årsmöte 1 juni 2024
Nu finns protokollet ifrån årsmötet 2024 uppladdat i dokumentskåpet: Läs mera...
- - - - -
Protokoll från årsmöte 2 juni 2024
Nu finns protokollet ifrån årsmötet 2024 uppladdat i dokumentskåpet: Läs mera...
- - - - -
Årsmöte för Skaft Vägförening 2024, lördag 1 juni kl 10.00
Kallelse till årsmöte med Skaft Vägförening lördagen den 1 juni Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Årsmöte 2024, bilagor till protokoll
- - - - -
Årsmöte 2024, protokoll
- - - - -
Debiteringslängd 2024
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Fiber | Förslag om vägbom | GDPR | Grannsamverkan | Historia | Om Vägföreningen