Skaft Vägförening

Fiber


Open Infra har under hösten 2020 installerat optisk fiber för möjliggörande av bredbandstjänster i vårt område på Svedudden.
Vägföreningens styrelse gavs vid årsmötet 2018 mandat att ingå ett nyttjandeavtal avseende markförläggningen av fiber och har ansvarat för kontakter, avtalsfrågor samt löpande besiktning och uppföljning av markarbetet med Open Infra under projekttiden.

Markförlägngingen är nu genomförd och fiberkabeln är på plats och driftsatt.
Slutbesiktning av markarbetet har ägt rum med positivt resultat och ett antal åtgärdspunkter har noterats för återställning av vägarna. Dessa åtgärder kommer Open Infra att genomföra under våren då underlaget har fått tid att ”sätta sig” för att säkerställa att man inte missar något.

De fastighetsägare som har valt att ansluta sig kan nu kontakta den tjänsteleverantör man vill använda för internet för att starta igång sitt abonnemang och få en router.


Ledningskollen, för lokalisering av kablar vid grävarbeten


Om man ska utföra grävarbeten vid sin fastighet så kan man använda den webbaserade tjänsten Ledningskollen för att få reda på var Open Infras, och även Vattenfalls, ledningar ligger.
Det är en kostnadsfri tjänst som drivs av Post- och Telestyrelsen med syfte att hjälpa både professionella entreprenörer och privatpersoner att få reda på var det finns ledningar i marken för att undvika avgrävning.

Gå in på https://www.ledningskollen.se/ och följ anvisningarna för att göra en begäran om ledningsanvisning.

Observera att det främst är för att lokalisera Open Infras fiberledningar samt Vattenfalls elledningar som Ledningskollen kan användas, övriga elkablar och vattenledningar i området täcks inte in av den tjänsten.


Kontaktuppgifter för mer information


Under Bilagor här nedan på sidan har vi samlat de informationsbrev som har gått ut till medlemmarna under projekttiden med mer detaljerad information.

För anmälan till fiber eller frågor om priser, tjänster och installation i egna fastigheten, kontakta Open Infra:

Websida: https://openinfra.com/se/
E-mail: kundtjanst@openinfra.com
Telefon: 010-492 71 00
 
Bilagor:
- Förtydligande angående driftsättning av fiber, 2 Dec 2020 (pdf-fil 321,91 kt)
- Fiberinstallation, uppdatering från Vägföreningen 3 Dec 2020 (pdf-fil 438,41 kt)
- Fiberinstallation, information från Vägföreningen, 21 Sep 2020 (pdf-fil 487,44 kt)
- Fiberinstallation, information om driftsättning från Open Infra, 2 Dec 2020 (pdf-fil 599,92 kt)
- Bilder från fiberinstallation på Svedudden hösten 2020 (PNG-fil 2,41 Mt)

 

 

 

De senaste nyheterna

Protokoll från årsmöte 1 juni 2024
Nu finns protokollet ifrån årsmötet 2024 uppladdat i dokumentskåpet: Läs mera...
- - - - -
Protokoll från årsmöte 2 juni 2024
Nu finns protokollet ifrån årsmötet 2024 uppladdat i dokumentskåpet: Läs mera...
- - - - -
Årsmöte för Skaft Vägförening 2024, lördag 1 juni kl 10.00
Kallelse till årsmöte med Skaft Vägförening lördagen den 1 juni Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Årsmöte 2024, bilagor till protokoll
- - - - -
Årsmöte 2024, protokoll
- - - - -
Debiteringslängd 2024
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Fiber | Förslag om vägbom | GDPR | Grannsamverkan | Historia | Om Vägföreningen