Skaft Vägförening

Protokoll från årsmöte 1 juni 2024

2024-06-10

Nu finns protokollet ifrån årsmötet 2024 uppladdat i dokumentskåpet:
https://secure.matriset.fi/tiekunnat/dokumentit.php?sivustoid=skaft

Protokoll från årsmöte 2 juni 2024

2024-06-10

Nu finns protokollet ifrån årsmötet 2024 uppladdat i dokumentskåpet:
https://secure.matriset.fi/tiekunnat/dokumentit.php?sivustoid=skaft

Årsmöte för Skaft Vägförening 2024, lördag 1 juni kl 10.00

2024-05-16

Kallelse till årsmöte med Skaft Vägförening lördagen den 1 juni kl. 10.00 vid klubbhuset Svedudden.

Länk till hemsidans dokumentskåp för kallelse och årsmöteshandlingar (inloggning krävs):
https://app.webbvag.se/tiekunnat/dokumentit.php?sivustoid=skaft

Nedtagning telefonstolpar/avveckling fasta telefonnätet

2024-01-28

Telia avvecklar det fasta telefonätet i Sollenkrokaområdet. Detta innebär att en entreprenör kommer att ta ner telefonkablarna och ta bort tillhörande stolpar samt i förekommande fall också kablar som går in till fastigheterna. Detta kommer att ske de kommande veckorna. Se bilagt informationsbrev.

I samband med att stolpar som står i vägkanten tas ned kan det bli kortvariga stopp i trafiken på den aktuella platsen.

Kablarna går till metallåtervinning. Stolparna kommer att tas bort efter hand till en uppsamlingsplats utanför vårt område för vidare hantering.

Mer information finns i detta infoblad:
https://svedudden.se/files/gallery/dist/u/106202/g/files/Information%20om%20teknikskifte%2C%20Telia%20och%20Skanova.pdf

Protokoll från årsmöte 27 maj 2023

2023-06-12

Nu finns protokollet ifrån årsmötet 2023 uppladdat i dokumentskåpet:
https://secure.matriset.fi/tiekunnat/dokumentit.php?sivustoid=skaft

Årsmöte för Skaft Vägförening, lördag 27 maj kl 10.00

2023-05-10

Kallelse till årsmöte med Skaft Vägförening lördagen den 27 maj kl. 10.00 vid klubbhuset Svedudden.

Länk till hemsidans dokumentskåp för kallelse och årsmöteshandlingar (inloggning krävs):
https://app.webbvag.se/tiekunnat/dokumentit.php?sivustoid=skaft

Protokoll från årsmötet 2022-06-04

2022-06-17

Nu finns protokollet ifrån årsmötet 2022 uppladdat i dokumentskåpet:
https://secure.matriset.fi/tiekunnat/dokumentit.php?sivustoid=skaft

Årsmöte för Skaft Vägförening, lördag 4 juni kl 10.00

2022-05-18

Kallelse till årsmöte med Skaft Vägförening lördagen den 4 juni 2022 kl. 10.00 vid klubbhuset Svedudden.
Länk till hemsidans dokumentskåp för kallelse och årsmöteshandlingar:
https://secure.matriset.fi/tiekunnat/dokumentit.php?sivustoid=skaft

Förslag om vägbom

2022-03-09

Vid årsstämman 2021 framlades ett förslag om att inrätta en vägbom vid infarten från Sollenkrokavägen till Svedudden och styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan vidare för presentation vid årsmötet 2022.
Vi har arbetat med frågan och publicerar här en preliminär sammanställning av vad vi kommit fram till.

Se dokumentet under fliken Förslag om vägbom http://www.skaftvagforening.se/?sidan=forslagomvagbom

Som en del av utredningen har vi även sänt ut en enkät till medlemmarna för att få en bild av hur fastighetsägarna i området ställer sig till frågan.
Enkäten kan besvaras per brev eller per mail enligt anvisning i följebrevet, svar önskas senast den 23/3.
Även enkäten med följebrev är publicerad under fliken Förslag om vägbom http://www.skaftvagforening.se/?sidan=forslagomvagbom

Vid frågor eller kommentarer får ni gärna kontakta oss i styrelsen, ni når oss enklast per mail: info@skaftvagforening.se

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Skaft Vägförening

Beläggningsarbeten – vägarna åter öppna för all trafik

2021-11-01

Nu är beläggningsarbetena helt avslutade och oljegruset har fått en vecka att stelna till ordentligt så nu tar vi bort begränsningarna och det är fritt fram även för tyngre fordon att trafikera området som vanligt.

Det är dock bra om alla som anlitar entreprenörer under närmaste tiden ändå gör dem uppmärksamma på att vi nyligen har haft beläggningsarbeten och ber dem att undvika stillastående vridrörelser av tyngre fordon (lastbilar, traktorer, grävmaskiner e.d.) på belagda delar för att undvika skador på beläggningen.

Vi vill också ta tillfället att tacka alla medlemmar för ert tålamod och förståelse med de begränsningar som detta har inneburit, det är verkligen uppskattat då det har gett oss de bästa förutsättningar att följa leverantörens rekommendationer och därmed nå en så bra kvalitet på beläggningen som möjligt.

Beläggningsarbeten - Sveduddsvägen avstängd Mån fm 25/10

2021-10-16

På grund av maskinhaveri så blev beläggningsarbetena som skulle ha gjorts i tisdags tyvärr försenade. Skäddavägen och Skaftvägen gjordes idag/kväll (torsdag) men Sveduddsvägen blir klar först på måndag 25/10.

Sveduddsvägen kommer därför nu att vara helt avstängd för all trafik (även vanliga personbilar) medan beläggningsarbetet pågår på måndag förmiddag 25/10 från 07.30 till lunch.

Vi råder därför alla som behöver ta sig någonstans med bil på måndag förmiddag 25/10 att ha sina fordon utanför området senast 07.30, alternativt ta skogsvägen som nu har röjts så den är passabel med personbilar med normal frigång.

Efter slutfört arbete på måndag eftermiddag går det bra att köra med vanliga personbilar, men tung trafik är förbjuden hela veckan fram till söndag 31/10.

Hälsningar
Skaft Vägförening
E-mail: info@skaftvagforening.se


Oljegruslagning, förbud mot tung trafik

2021-09-29

Förbud mot tung trafik en vecka i september/oktober

Reparationen av oljegrusbeläggningen (asfalten) som vi informerat om per brev är framskjuten ett par veckor och kommer att utföras av PEAB under en dag i vecka 42 alternativt vecka 43, dvs mellan 18/10 - 29/10.
Arbetena berör Sveduddsvägen in från Sollenkrokavägen samt Skaftsvägen och delar av Skäddavägen, vilket innebär att hela Sveduddsområdet berörs.

Arbetet beräknas ta en dag men vi kommer att tillfälligt behöva förbjuda all tung trafik i området under en vecka efter arbetets slutförande för att ge oljegruset tid att stelna till. Vanliga personbilar kan däremot köra som vanligt under hela perioden

Kontakta oss om ni planerar arbeten och transporter till området
Vi vill be alla fastighetsägare som under oktober-november planerar att beställa arbeten eller transporter till området som medför tung trafik att kontakta vägföreningen för planering.
Så snart vi får exakt datum bekräftat av PEAB så kommer vi att informera om det via vägföreningens hemsida, www.skaftvagforening.se, och här i facebookgruppen samt med anslag på anslagstavlorna i området.

Vänliga hälsningar
Skaft Vägförening
E-mail: info@skaftvagforening.se


Åverkan på farthinder

2021-07-01

Det har under senaste veckan förekommit att okända har gjort åverkan på eller tagit bort farthinder i området. Mot bakgrund av detta vill styrelsen poängtera att det är ett gemensamt beslut att sätta ut farthinder med det uppenbara syftet att förbättra allas vår trafikmiljö, och inte minst för barn och andra som inte är bilburna.
Vi ber också medlemmarna att hjälpa oss med eventuella observationer kring detta för att mer direkt kunna komma till rätta med problemet.

Protokoll från årsmötet 2021-06-19

2021-06-30

Nu finns protokollet ifrån årsmötet 2021 uppladdat i dokumentskåpet:
https://secure.matriset.fi/tiekunnat/dokumentit.php?sivustoid=skaft

Årsmöte för Skaft Vägförening, lördag 19 juni kl 10.00

2021-06-03

Kallelse till årsmöte med Skaft Vägförening lördagen den 19 juni 2021 kl. 10.00 vid klubbhuset Svedudden
Årsmötet genomförs utomhus, oavsett vädelek, nere vid hamnen och med stort avstånd mellan deltagarna.
Länk till hemsidans dokumentskåp för kallelse och årsmöteshandlingar:
https://secure.matriset.fi/tiekunnat/dokumentit.php?sivustoid=skaft

Open Infra påbörjar återställningsarbeten 10 maj

2021-05-04

Nästa vecka kommer Open Infras underentreprenör Optocorp till vårt område för att arbeta med återställningsåtgäder efter fiberläggningen, enligt överenskommelse.
Arbetet inleds på måndag 10 maj, vägarna kommer vara farbara.
Hälsningar
Vägföreningen

Årsmöte vägföreningen, lördag 19 juni kl 10.00

2021-03-21

Årsmöte för Skaft Vägförening är planerat till lördag 19 juni kl 10.00.
Vi kommer att hålla till utomhus nere vid hamnen.

Formell kallelse med dokument skickas senast 2 veckor innan mötet som vanligt.
Motioner som ska behandlas på stämman ska vara styrelsen tillhanda senast under april månad.


Varmt välkomna!
Styrelsen

Förtydligande angående driftsättning av fiber, Skaft Vägförening

2020-12-09

På grund av ett missförstånd i kommunikationen med Open Infra så innehöll vårt informationsbrev daterat 3/12 tyvärr en felaktighet angående nästa steg i processen med driftsättningen av fibern, vi har nu fått mer information och sänder därför här ett förtydligande:

För dem som har valt att teckna ett av de alternativ som Open Infra erbjöd med bredband inkluderat så kommer internettjänsten att aktiveras automatiskt. Vi som användare behöver alltså inte i det här läget kontakta internetleverantören, som vi felaktigt skrev i vårt tidigare utskick, abonnemangen kommer att aktiveras automatiskt av Open Infra.
Open Infra meddelar internetleverantören att fibern är driftsatt och sänder en förteckning över vilka fastigheter som ska anslutas, internetleverantören ansluter då fastigheterna och sänder även ut en router till användarna.
Open Infra meddelar att de, p g a personalbrist i samband med Coronautbrott, tyvärr har haft en viss eftersläpning med administrationen gentemot internetleverantören.
Detta har skapat förseningar i de slutliga stegen med registrering av användarna hos internetbolaget och igångsättandet av själva internettjänsten samt utskickningen av router, men Open Infra gör nu allt de kan för att skynda på processen och få alla internetabonnemangen aktiverade.
För dem som känner sig tveksamma till att betala fakturan innan man har sett att allt fungerar så är Open Infras råd att man mailar deras kundtjänst på kundtjanst@openinfra.com och meddelar detta.

Vänliga hälsningar
Skaft Vägförening
info@skaftvagforening.se

Misstänkt inbrottsmaterial upphittat

2020-12-04

Tre stora "hockeytrunkar" och en ryggsäck har hittats under en övergiven släpvagn i skogen på Kanholmsviksvägen upp mot Sollenkrokavägen.
Innehållet pekar mot att man gömt detta för att använda vid stölder och inbrott.
Väskorna är omhändertagna av polisen som manar oss att vara extra uppmärksamma och rapportera iakttagelser och aktivitet som känns misstänkt.
Om man ser något som ser misstänkt ut i området så kan man ringa polisens tipstelefon: 114 14 eller maila Värmdö Närpolis på mailadress: varmdo.stockholm@polisen.se.

Information om fiberinstallation

2020-09-23

Som vi tidigare har informerat om så planerar Open Infra installera optisk fiber för möjliggörande av bredbandstjänster i vårt område på Svedudden under hösten 2020. Vägföreningens styrelse gavs vid årsmötet 2018 mandat att ingå ett nyttjandeavtal avseende markförläggningen av fiber. Ett avtal har nu ingåtts med Open Infra och arbetet kommer därmed starta.

Grävarbetet kommer att utföras av ett av Open Infras koncernbolag, Optocorp AB, som i sin tur anlitar underentreprenörer. Grävstart är tidigast 28/9 och själva grävarbetet beräknas vara slutfört senast 31/10. Open Infra kommer att meddela mer exakt start via lappar i brevlådorna.

Vägarna kommer att vara farbara under hela grävperioden men framkomligheten kan komma att bli något begränsad, tyngre transporter till området bör därför om möjligt undvikas under den för enskilda vägavsnitt aktuella grävperioden.
När grävarbetet är slutfört följer efterinstallationer, t.ex. montering av kopplingsskåp och fastighetsanslutningar, som dock inte påverkar framkomligheten i området i samma utsträckning.

Vägföreningen har fortlöpande kontakt med Open Infras projektansvarige för arbetet, frågor om installationen av huvudledningen kan ställas till vägföreningen via email: info@skaftvagforening.se
Löpande uppdateringar kommer också att finnas här på hemsidan under fliken Fiber.

Open Infra har kontaktat fastighetsägarna angående anslutning och abonnemang. För anmälan eller frågor om priser, tjänster och installation i egna fastigheten hänvisar vi till Open Infra:
Websida: https://portal.openinfra.com/
E-mail: kundtjanst@openinfra.com
Telefon: 010-492 71 00


Protokoll årsmöte 2020

2020-08-26

Nu finns protokollet ifrån årsmötet 2020 uppladdat i dokumentskåpet:
https://secure.matriset.fi/tiekunnat/dokumentit.php?sivustoid=skaft

Kallelse årsmöte 2020

2020-06-10

Kallelse till årsmöte med Skaft Vägförening 2020 lördagen den 27 juni 2020 kl. 10.00 vid klubbhuset Svedudden
Årsmötet genomförs utomhus, oavsett vädelek, nere vid hamnen och med stort avstånd mellan deltagarna.
Länk till hemsidans dokumentskåp för kallelse och årsmöteshandlingar:
https://secure.matriset.fi/tiekunnat/dokumentit.php?sivustoid=skaft

Kallelse årsmöte 2018

2018-05-02

Kallelse, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning till årsmöte i Skaft Vägförening den 26 maj 2018 kl.10.00

Skaft vägförening informerar om fiber, 2017-12-10

2017-12-10

Vid dagens styrelsemöte beslutades att gå ut med denna information om installationen av ett öppet fibernät i området.

Under hösten har vi fört en diskussion med Fibertjänst angående utformningen av ett ”Markavtal” som reglerar förhållanden mellan Vägföreningen och Fibertjänst och hur en installation av fiberkablar tekniskt och praktiskt ska genomföras. Vi har också varit i kontakt med REV (Riksorganisationen Enskilda Vägar) som informationskälla och stöd. Med hänvisning till intresset hos fastighetsägare i området av att installera fiber har styrelsen för avsikt att teckna avtal om installation när ovanstående diskussioner slutförts.
Arbetet med att lägga fiberkablar kommer att starta tidigast till våren 2018 och varje fastighetsägare som vill ha fiber kommer personligen att kontaktas av Fibertjänst innan arbetet börjar på respektive fastighet.

Styrelsen

Jonas Falck
Ordförande

Kallelse årsmöte 2017

2017-05-01

Kallelse och verksamhetsberättelse till årsmöte i Skaft Vägförening den 27 maj 2017 kl.10.00
Länk till hemsidans dokumentskåp för kallelse och årsmöteshandlingar:
https://secure.matriset.fi/tiekunnat/dokumentit.php?sivustoid=skaft

WebbVäg

2017-03-12

Nytt Webb baserat administrationsverktyg för Skaft Vägförening utvärderas av styrelsen

 

 

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Årsmöte 2024, bilagor till protokoll
- - - - -
Årsmöte 2024, protokoll
- - - - -
Debiteringslängd 2024
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Fiber | Förslag om vägbom | GDPR | Grannsamverkan | Historia | Om Vägföreningen